first-aid

کمک های اولیه هنگام سوختگی

کمک های اولیه هنگام سوختگی سوختگی از جمله حوادثی است که هنگام مبتلا به آن باید از روش های اصولی استفاده نمود .در اینجا برخی از این روش ها را شرح خواهیم داد. ۱. سوختگی با آتش اقدامات امدادی که باید انجام داد عبارتنداز: حذف عامل
تنباکو

استفاده از تنباکو به عنوان سوخت در آینده

احتمالا در آینده می توان از بوته تنباکو به عنوان یک سوخت زیستی استفاده کرد. دانشمندان در حال آزمایش بر روی این گیاه هستند تا بتوانند روغن آن را استخراج کنند و از آن بعنوان سوخت هواپیماها، اتومبیل ها و کامیون ها استفاده کنند. هدف آن