coconut

ذغال نارگیل

  ذغالی مرغوب است که طعم قلیان را تغییر نمی دهد ،دود نمی کند،حرارتی بالا داشته ،خاکسترکم تولید می کند و مدت زمان بیشتری می سوزد. تمام این ویژگی ها را ذغال نارگیل داراست. درصورتی که مهمترین و بهترین خصوصیت این زغال سازگار بودن آن با