شرایط اخذ نمایندگی

۱- داشتن سن ۵۵- ۲۵
۲- استطاعت مالی مناسب
۳- داشتن حداقل تحصیلات دیپلم
۴- در اختیار داشتن محل کسب معتبر
۵- متعهد به اجرای سیاست های فروش شرکت
۶- داشتن حسن سابقه و عدم سوء پیشینه کیفری
۷- در اختیار داشتن شبکه توزیع عمده و خرده فروشی
۸- توانایی توزیع گسترده محصولات شرکت در مناطق تعیین شده
۹- فعالیت انحصاری برای عرضه محصولات شرکت در حوزه کالای مربوطه
۱۰- توانایی سپردن وثیقه ملکی یا ضمانتنامه بانکی به میزان اعلام شده از طرف شرکت
۱۱- برخورداری از امکانات انبار،ماشین های توزیع استاندارد و پرسنل فروش ، اداری و بازاریابی مجرب
۱۲- ارائه جواز کسب معتبر و یا اساسنامه شرکت در زمینه ی توزیع و فروش کالای مربوطه با تاریخ معتبر
تعداد نمایندگان در هر استان در چارچوب اهداف بلند مدت و سیاست های آن استان بر اساس توان عملی و تعهد نماینده یا نمایندگان آن استان تعیین خواهد شد.